קניון גנדי

   רחוב החשמונאים 100 תל אביב
054-3400017 :טל

10:00-22:00 :ימי חול
יום שישי: 9:00-16:00 
  מוצ"ש: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00