שרות לקוחות בוואטסאפ 0544242509 ראשון -חמישי 9:00-15:00

החלפות החזרות וביטולי עסקאות

החזרות אלינו ניתן להעביר דרך אחת החנויות
או בעזרת שליח שאנחנו נזמין עבורך בעלות של 30 שח
אנא צרי קשר דרך וואטסאפ 0544242509
ניתן לבצע החזרות והחלפות בחנויות שלנו

ת"א, קניון רמת אביב טל:03-5627039

ת"א, שוק הפשפשים-רח' בית האשל 7 טל: 03-7441532

הרצליה, שבעת הכוכבים טל: 09-7628785

ראשל"צ, קניון הזהב טל: 03-6723358

      סביונים - יהוד טל. 03-6786345  

כפר סבא קניון ג'י טל. 09-7709805

נתניה, מתחם גנדן טל: 054-3400010

 

 החזר כספי על פריטים שנקנו באתר – יוחזר רק דרך האתר.
החלפות יתבצעו גם בחנויות

:תקנון החזרות החלפות  

 1. הלקוחה רשאית לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן:"החוק") ולאמור להלן.
 2. לקוחה רשאית לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם. הלקוחה תהיה רשאית לבצע החזרה לאחד הסניפים על פי רשימת הסניפים או באמצעות שליח בסך 30 ₪ שאותו יש לתאם עם שירות לקוחות באמצעות וואטספ שמספרו 0544242509.
 3. בהודעת ביטול על הלקוחה לפרט את שמה ומספר הזהות שלה. הלקוחה תיצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות וואטסאפ שמספרו 0544242509
 4. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוחה כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוחה שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין.
 5. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.
 6. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.תשלום באמצעות חשבון הפייפאל, יזוכה בחשבון הפייפאל ממנו בוצעה ההזמנה בלבד.למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.
 7. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם ממחסני האתר) יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים, לפי הנמוך מבניהם. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.
 8. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 9. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: א. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה; ב. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול. בהתאם להנחיות משרד הבריאות פריטי הלבשה תחתונה ובגדי ים – ניתנים להחזרה/החלפה רק בהתאם להוראות הדין.
 10. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים). לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מתנות. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי
 11. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.
 12. המשתמשת תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ותודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
 13. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. תודיע על כך הלקוחה לחברה בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. הלקוחה יכולה להמיר, לפי בחירתה, את הזיכוי בהחלפה.
 14. החזרות והחלפות (שלא בשל פגם) יתבצעו בכל סניפי הרשת. יש להגיע לסניף עם החשבונית אשר נשלחה במייל ו/או פתק החלפה (הכולל מספר הזמנה) ו/או הוכחת קניה. החזרות והחלפות (שלא בשל פגם) יתבצעו גם דרך האתר באמצעות שליחים בשליחות כפולה אשר עלותה 60 ₪ ובתיאום עם שירות לקוחות באמצעות וואטספ שמספרו 0544242509.
       א.החזר כספי יינתן בהתאם לחוק (עד 14 ימים). ורק על ידי צוות האתר כשהחבילה תגיע לידיו ולאחר שייבדק

ב. החלפות / זיכויים יינתנו עד 14 ימים מתאריך קבלת הפריט. סכום שובר הזיכוי יהיה       זהה לסכום התשלום בפועל הנקוב על גבי החשבוניתג. החלפת המוצר תתאפשר כאשר המוצר תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית, כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט/מארז).

 1. מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (למשל 1+1, מוצר שני ב-50%), יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר כספי ו/או זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.
 2. החלפת מוצרים תתבצע בסניפי הרשת בכפוף למדיניות ביטול והחזרת מוצרים כפי שהינה מופיעה בסניפי החברה, בתוך 14 ימים, בצירוף חשבונית או פתק החלפה בלבד, ובלבד שהמוצרים לא נפתחו ו/או לא נפגמו (המוצר ו/או האריזה) ושלא נעשה בהם כל שימוש. סכום שובר הזיכוייהיה זהה לסכום התשלום בפועל הנקוב על גבי החשבונית.
 3. למען הסר ספק, החזר כספי על פריטים שנקנו באתר – יוחזר רק דרך האתר. החלפות יתבצעו גם בחנויות.

 

 

בכל שאלה נשמח לענות לך

בוואטסאפ 054-4242509